måndag 23 december 2013

#GroKon, monsterbarnet!

Snart tre månader har gått sedan det tyska valet och koalitionsförhandlingarna börjar slutligen ge resultat. Man kan kort och gott sammanfatta resultatet med att tyskarna fick vad de bad om och att de inte ångrar sitt val. De flesta skulle idag rösta så som de röstade den 22 september. Det skulle kunna beskrivas som socialdemokratisk politik manövrerad av den kristdemokratiske kanslern Angela Merkel. Eller som en tysk kommentator träffsäkert beskrev det: "Tyskland har två socialdemokratiska partier. Bara att det ena är lite mer katolskt!" Nu är "GroKon" (die Großkoalition = Storkoalitionen förf. övers.), som dem tänkta koalitionen mellan socialdemokratiska SPD och kristdemokratiska CDU/CSU kallas i Berlin, nästan lika säker som amen i kyrkan. Det socialdemokratiska fotfolket gjorde vad som förväntades av dem och röstade igenom partiledningens koalitionslinje. Den tyske sociologen Robert Michels menade på sin tid att det socialdemokratiska partiet och fackförbunden har sin grund i kejsarväldets strikta hierarki. Kanske ligger det också något i detta. På kejsar Wilhelms tid ingick socialdemkraterna gärna pakter med sina politiska motståndare. Medlemmarna knorrar men resignerar. Om koalitionsbygget rasar samman så följer ledningen med. Detta kan inte tillåtas. Det kommer inte att bli pension vid 67 års ålder eller 45 års pensionsbetalning. Den demografiska katastrofen med en allt mer åldersdigen befolkning skjuts på nästa mandatsperiod. Eller övernästa. Barnen och barnbarnen får betala. Utan att någonsin ha blivit tillfrågade om saken. Kommande generationer blir tvungna att handskas med de skulder som skapas av dagens politiker. Minimumlönen kommer också att införas, oavsett bagateller som ekonomiskt förnuft, arbetsmarknadsläget, den internationella konkurrensen eller kollektivavtalens autonomi. Och helt i linje med 83 procent av tyskarnas vilja. Socialdemokraterna sneglar mot populisterna till vänster, som utan att tveka skulle köra den kollektiva bilen rakt in i väggen. På så vis fördärvar dåliga exempel goda seder. Att minimumlönen kommer att förstöra mängder av sårbara arbetsplatser, försvåra insteget på arbetsmarknaden och genom ökad arbetslöshet skapa sociala problem bekymrar tydligen ingen. Men fransmännen som redan infört minimumlön och därmed drabbats av arbetslöshet och nedlagda industrier glädjer sig redan. Om minimumlöner införs i Tyskland kanske näringslivet flyttar hem till Frankrike önskedrömmer man. Eller så kanske det dör ut i bägge länderna, vem vet? Dessutom har fransmännen pension vid 60 år och en massa andra förmåner som slår ut landets attraktivitet och vitalitet. Kanske även det något för Tyskland att ta efter? Visst maskinellt arbete, som i bagerier och slakterier, kan tas över robotar då minimumlönerna införs. Svårare blir det för landets fruktodlingar, hotellen och snabbmatsrestaurangerna som förut kunnat anställa ungdomar och tidigare långtidsarbetslösa att arbeta för en lägre lön. Där talar man redan om nedläggningar. Samma folkmajoritet som själva vill slippa att den egna skatten höjs önskar samtidigt att skatten höjs för "andra". De så kallade "rika". Vägskatten för utlänningar är ytterligare en karamell som skall läggas på "någon annans" belastning. 70% av tyskarna är för denna skatt. Vem bryr sig om vad utlänningar, till exempel svenskar som låter tyskarna köra runt på svenska gator och torg, tycker om denna behandling? Det är alltid någon annan som betalar – framtida generationer, utlänningar, miljonärer. Så bedrivs oansvarsfull politik, enbart inriktad på nästa regeringsbildning eller nästa val. CDUs tidigare koalitionspartner, FDP, stod för ekonomisk återhållsamhet och sparsamhet. Nu är de inte bara ute ur regeringen utan även bundestagen. Vem skall då bromsa slösivern? Tysklands järnlady, som själv gjort en udda resa från den östtyska diktaturens ungdomslag till den kristdemokratiska partioppen, tycks helt sakna egna politiska ideal. Det visar hennes bisarra helvändning från att ha försvarat kärnkraften till den plötsliga, katastrofala och kostsamma övergången till "förnyelsebar energi". Denna så kallade "Energiewende" har hittills lett till ökat beroende av kolkraft. Tyskland har alltså mer koldioxidutsläpp nu än innan övergången till förnyelsebar energi inleddes. Kanslerin Angie är även officiellt emot biltullar och mindestlohn. Alltså två förändringar som koalitionskollegorna i CSU och SPD med all sannolikhet kommer att driva igenom. Det tycks således som att makten i sig är viktigare än principerna för Europas mäktigaste kvinna. Kvinnokvoten i företagsstyrelserna blir också av. Den berömde TV-programledaren Stephan Raab belyste träffande kvotens inkonsekvens med frågan "Varför bara kvinnokvot i företagsstyrelserna och inte bland sopåkarna?" Sen bytte han ut två av medlemmarna i sin studioorkester med två kvinnor från publiken, inte för att de var bra musiker utan för att de var kvinnor. Det verkar alltså vid en första anblick som att Angie osynat går med på alla sossarnas krav. Men det stämmer inte helt. För andra, välmotiverade, förslag som legalisering av samkönade äktenskap, dubbelt medborgarskap och att folk själva skall få bestämma i folkomröstningar har hon konsekvent avvisat.

torsdag 19 december 2013

See You All in 2014...

So, I've moved to my New Apartment. It Means, I won't have any Internet Connection until the 6th of Januar next Year. I'm taking this opportunity to thank you all. Thank you for Staying strong in a Time when statism Grows stronger by the Day. 2014 will probably be as shitty for Freedom as 2013 was. But, don't forget - we also won some battles. Keep on fighting for a Free World. See You All in 2014.

torsdag 28 november 2013

Puritan winds in Europe – Part I

Strong puritan winds are currently raging over several European countries. In Sweden, purchase of sexual services was made illegal in 1999 through the so called "Sexköpslagen". Sweden was soon followed by Iceland and Norway. The new Norweigan government, though, has promised to tear up the Sex Purchase Act because of its failure to stop prostitution and its catastrophic consequenses for the sexworkers, who are now forced to work in an illegal underground mileu instead of the safe circumstances in legal brothels. The Swedish example has certainly proved to be a failure. Still, and ignoring the Norweigan experiences of this experiment, the French socialist government now want to import this model. In Germany, where prostitution was made legal and where sexworkers can work under safe conditions far away from street corners and cheap hotels, people who claim themselves to be "feminist" also try to ride on these winds of intolerance. The anti-sexworker propagandist Alice Schwarzer managed to persuade 99 German celebrities (and not so well known "celebrities") to sign an open letter in her magazine Emma, demanding a total ban on prostitution. This has followed a series of articles in the large German magazine Der Spiegel claiming that Germany has become "Europes whore house". Last monday, Frau Schwarzer met a panel of two sexworkers, a brothel owner, a politician from the Green Party who was key in the legalization of prostitution in Germany and a police investigator, in the Television show Menschen bei Maischbereger. Ignoring the arguments of a sexworker that, she did this of free will and wasn't forced into it or did it for the money, ms Schwarzer claimed the sexworker was both expolited by her customers and a profiteer of human trafficking. "Trafficking" and "exploitation" obviously are only empty words for debaters with their morals closer to the morals of christian sexual puritanism than to the one of classic feminism. Sadly enough, German media, which former used to be quite positive to sexworkers and their customers, now seems to jump on the puritan bandwaggon, calling prostitution "slavery". They are mixing the cards and confusing exchange of sexual services for money between matures with sexual slave trade and sex with underagers. The German legalization has made prostitution transparent and saved women from pimps and dangerous customers. In Sweden, the result of the Swedish Sex Purchase Act has been the opposite. Swedish prostitution is booming and a lot of the sexworkers are underage and/or lured in from Eastern European countries. They have no rights and no social security and are often abused by both their customers and harrassed by the police. The sex trade has gone underground. This is not a rule model to follow – it is a warning example. It would be a catastrophy if France and Germany followed in the footstpes of the doomed Swedish model. Prostitution laws by country. Red is illegal, blue is neither legal nor legal, green is legal.

torsdag 21 november 2013

torsdag 31 oktober 2013

Happy Halloween, all you Anarchists ...

Still haven't found a good costume for today? Here you are. Some great tips for a libertarian Halloween: 1, 2 and 3. Oooohh... That last one was scary! Why not dress up in a porcupine costume this year?

torsdag 10 oktober 2013

The signs of the free market...

... can still be seen in my town. But for how long? It might be that we in our modern era never have experienced a truly free market. But in these days, when politicians force private companies to put gory pictures on their packages, free market seems further away than than it has ever been. Only in a world where people are free to trade, they are truly free. Smoking has become an act of revolt!

måndag 7 oktober 2013

Tomorrow, the Nanny State ...

... will take bold new steps to rip us of our freedom. By imposing the EU:s new Tobacco Directive we will be reduced from self dependent adults into small kids. Yeah, parliamentarians, I know tobacco can be harmful. But I want to make my own choices of what I am doing with my own body. Leave me the hell alone. I don't need your "chocking" warning labels, I don't need your ban on menthol tobacco, I don't need all your rules and laws. I need freedom and I demand respect.
Dear PM's, I know you will never understand this, but you are not me. You have no right to make my choices. I am doing them, myself. I don't belong to you. You are you and I am I. Leave the smokers alone, they have done you nothing else than minding their own business. Which you also should do. Take this quote from a great man (much greater than any of today's politicians) on your way to the plenum tomorrow: "They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety" (Benjamin Franklin). Don't forget - It is up to you to defend our freedom against the banmakers.

torsdag 1 augusti 2013

On Manning, Obama and the promise to strengthen whistleblowers

This, by now quite well-known, video showing an Apache helicopter gunning down civilians (among them children, a TV-crew from Reuters and by-passers trying to help the wounded) was one of the over 700 000 files released by Wikileaks in 2010. The files shed light over the US invasion in Iraq and the American administrations foreign relations. The files were handed over to Wikileaks by whistleblower, private Bradley Manning. And what was the result of this revelation? Did the soldiers, killing civilians, get a just sentence for their deeds? Did the US administration face consequenses? No, no, no. No, it was private Manning who faced the consequenses for revealing their deeds. Now, he is found guilty on 19 charges of espionage (but not on "Aiding the enemy" which would mean death penalty). He is still awaiting his sentence, which could add up to 136 years. In his election manifesto, president Barack Obama stated that:
"Often the best source of information about waste, fraud, and abuse in government is an existing government employee committed to public integrity and willing to speak out. Such acts of courage and patriotism, which can sometimes save lives and often save taxpayer dollars, should be encouraged rather than stifled. We need to empower federal employees as watchdogs of wrongdoing and partners in performance. Barack Obama will strengthen whistleblower laws to protect federal workers who expose waste, fraud, and abuse of authority in government".
Yeah, mr President. I don't know about your ethical standards, but in my world "strengthen whistleblowers" means everything but kidnapping them, torturing them, threatening to kill them and locking them up for the rest of their lives.

torsdag 25 juli 2013

Britain bans Internet porn

We all knew the brits are quite suffering from some heavy moral panics when it comes to sex. This time they have pushed it the whole way and banned Internet porn. Just like Iran or some other rouge state. In other words: No more sweaty fingers on keyboards or inside trousers. Well, guess it figures in a country where people have underwear in the saunas. Personally, I want to live in a place where grown ups are being treated as grown ups and where parents have responsibility of their children. Yeah, I prefer a country with some real dirt before living in a nanny state. I was in London last week - and hell yeah - it IS a nanny state. Don't do this, do that. Everywhere some doozers are telling people to cross the street, to not cross the street, to walk left, to walk right, to mind the gap, to hurry up, that it's time to change diapers.. Even on the escalators on the airport, a voice from a loudspeeker told us to watch out and not tremble and fall when we came to the end. WHAT THE HELL! Grown up people are being treated like giant babies. Yes, it is an escalator. We have them to. I've been riding escalators +5000 times in my life. And i NEVER fell over! But that's just little o' me. What the hell - I'm logging out now. Let's see if I can find som good ol' porn out there. Afterwards, I can tell you brits all about it! (Just a little pun guys)

torsdag 13 juni 2013

Turkish Prime Minister ...

Recep Tayyip Erdoğan threatens to stamp down on the protesters in Gezi Park with full force. Maybe tonight? Maybe tomorrow? He has already shown willingness to use ruthless police brutality against his critics. My thoughts are with the protesters in Gezi Park - not only defending one of Istanbul's last green havens but also fighting for civil liberties and the right to live their own lives. With their bodies as only armor. Stand strong, defenders of Gezi, the free world is on your side!
If you like my blog - please support one of my other projects. I have started a crowdfunding-campain to fund the biography about the Swedish rebellious rock artist Eddie Meduza (Errol Norstedt). The world need more people like him - not taking orders from anyone, never bowing down. He was against all authority and took a serious beating from the Swedish elite for that impudence. He was boycotted, blacklisted, mocked by the media and the official society. But he never bowed. This book must come out. People must take a lesson from his life. Please support this project. Every single dollar counts and makes a real difference!

onsdag 1 maj 2013

This May Day ...

My thoughts go out to all the good people of the North Rhine-Westphalia who is unjustfully stripped of their right to smoke indoors. May you peacefully overthrow those tyrants and reclaim what was never theirs to take! Personally I will take my part of the General Strike by spending the day drinking beer at the Matrosendenkmal in Rostock. ...

onsdag 24 april 2013

onsdag 17 april 2013

Please, help Xiaoyun Yang and her rescued animals!

From FACLC: A run-down yard in the Dongli District of Tianjin named “Common Home" (共同家园) is home to more than 1500 stray dogs and cats. The individual who took all of them in and cares for them is a 63 year old retired school teacher. Her name is Xiaoyun Yang (杨晓云). /.../ Ms Yang was one of the activists who stopped some of the many "meat dog trucks". She paid dog and cat meat traders to save the animals from been slaughtered for food. She didn't even negotiate with the traders, because she was afraid that the animals would be killed if she didn't agree to their first asking price. Meanwhile, she continues to bear criticism from people who doubt and question her intentions. Some have even accused her of "animal cruelty and trade". It is not easy to rescue stray animals in China, and it sometimes makes her feel very helpless./.../ Fortunately, there are caring people who are regular volunteers at the "Common Home". Help and donation from volunteers and other loving individuals are the main sources that are keeping the shelter running. However, a shelter with over 1200 dogs and cats runs on a heavy budget. Common Home's current annual rent is over $4,700 USD. Food and medical supplies cost more than $6000USD each month. Aside from a continual shortage of funds to just keep the animals alive, the shelter is also desperately in need of a new location. The current site is under the city's demolition plan, and she must soon find a new place for all of the animals. Please read more about how to help Ms. Yang and her shelter here. Related: The Kunming dog rescue.

onsdag 10 april 2013

Update from the Kunming dog resque

The An’ning Police dept has arrested two of the volunteers from the Yixin Stray Animal Shelter by force. They are forcing the volunteers to give money to the smugglers. The police have also agitated the local farmers to cause troubles and riot against the Yixin shelter. They are gathering together and threatening to kill all of the 1000+ animals in the shelter. The police have discovered the company that is behind the Yixin Shelter. They are threatening to cause problems for the company that could shut the company down. The company is the main financial sponsor of the shelter. Al credits for this article belongs to FACLC.

Support the Kunming activists!

Chinese activists are fighting to stop the rouge dog meat trade in Kunming. A truck load of dogs (about 200) was stopped by activists in Kunming in the Yunan province, China. The activists have EVERYTHING against them. There are only 5 female volunteers against more than 30 vicious traders and their gangster accomplices. The girls have blocked the truck from driving away with their car. There is an urgent online call out for more volunteers to rush to the scene. Please show your support. Contact all your national newspapers, TV networks and share this story with everyone. Post on travel webpages. Show your support and stand with the brave activists!

tisdag 2 april 2013

Maria Sveland, centerkvinnorna och den förhatliga demokratin

Sveriges feminister slår just nu knut på sig själva för att visa vem som hatar yttrandefriheten och rättssäkerheten allra mest. För en vecka sen kom en rapport från Nordiska rådets ”expertgrupp” där man sökte ett sätt att få slut på ”hot, hat och trakasserier” på nätet. Med hot menar man bland annat ”antifeministiska hållningar” som finns på olika håll i samhället. Alltså: åsikter som skiljer sig från den förhärskande statsfeminismen. En av de som förslaget är tänkt att skydda (tilliga medskribent till rapporten) är extremfeministen Maria Sveland. Hon anser sig själv vara särskilt utsatt för detta antifeministiska hat. Inte ett ord om det hat hon och sina meningsfränder utsätter feminismkritiker för. Hennes egna åsikter skall skyddas genom att förbjuda andras. Menar hon. Tja, då kan man ju avskaffa yttrandefriheten. Bara det sker i feminismens namn så. Eller nazismens, eller kommunismens, eller religionens, eller kungens, eller vilken ideologi som för tillfället råkar vara på tapeten. Det betalar vi gärna skatt för, eller hur? Centerkvinnorna vill inte vara sämre. Om Nordiska rådets feminister vill avskaffa yttrandefriheten, hur toppar man det? Jo, självklart: genom att tysta den offentliga debatten OCH avskaffa rättssäkerheten. I en rykande färsk debattartikel kräver nämligen C-kvinnorna att man inte bara skall behålla den fullständigt vidrigt sexualmoralistiska sexköpslagen utan även sprida den utomlands. Ett enormt misslyckande skall exporteras och svenska kunder som köper sex utomlands skall straffas. Hårt! Här kommer ingen undan. Att det inte är möjligt att bortse från dubbel juridisk straffbarhet skall man bara strunta i säger de utan att ens blinka av skam. Att den legala sexhandeln ute i Europa rör sig om frivilliga överenskommelser mellan vuxna individer skall man också strunta i. Men inte nog med detta. Alla som påpekar detta det sista (att det just rör sig om frivilliga överenskommelser mellan vuxna individer) borde tystas, skriver de moraliskt upphöjda c-kvinnorna. Det är inte relevant att det rör sig om vuxna individer eller att det är lika frivilligt som att klippa någons hår eller massera dess rygg. Nej, nej, nej … alla sexsäljare ÄR kvinnor och alla ÄR offer. De går till och med så långt i sina resonemang som att hävda att majoriteten av alla sexarbetare började sälja sex i barnålder och därmed ÄR barnoffer. Nu har jag förvisso svårt att köpa resonemanget att statligt kontrollerade bordeller har anställda sexarbetare i 13-årsåldern. Däremot förekommer säkert sådant i den av den svenska sexköpslagen framtvingade och okontrollerade undre marknaden. Jag känner både sexarbetare och sexköpare. Inga av dessa är offer eller förövare. De är bara människor som du och jag. Människor som vill sköta sitt sexliv utan den ”goda” feminismens vakande öga vilande över sängen. Jag är nog inte ute och cyklar om jag hävdar att ingen av den nämnda debattartikelns författare känner vare sig någon som arbetar med att sälja sex eller ägnar fritiden åt att köpa det. Eller snarare: de känner säkert några men känner bara inte igen dem. Verkligheten passar nämligen inte in i deras fördomar. Många sexarbetare är män. Många sexköpare är funktionshindrade och kan inte få sexuell kontakt på annat sätt än genom att köpa intima tjänster. Och ja, kära feminister, sex är en rättighet. Det är något vackert då en människa äntligen kan få uppleva det som alla andra tar för givet. Ni är bara för inskränkta och egoistiska för att inse det. Att förmodligen INGEN av de legala sexarbetarna i Tyskland, Holland, Nya Zeeland och de övriga länder där sexköp är legaliserat och reglerat skulle vilja se en svensk sexlagstiftning struntar nog c-kvinnorna fullständigt i. Det handlar nämligen inte om sexarbetarnas verklighet eller önskemål utan enbart om de svenska puritanernas självrättfärdighet. De har ju alltid rätt – även om de inte har en aning vad de pratar om. Texter som denna kommer nog snart att vara förbjudna. Så det är säkrast att skriva vad man har att säga så länge yttrandefriheten fortfarande får råda. Inom kort kommer det förmodligen att vara förbjudet att försvara sexköpare/säljare eller att kritisera den orörbara feminismen. Det är inte förvånande att, Mattias Gardell, en av författarna till Nordiska rådets visat beundran för den fundamentalistiska och åsiktskvävande diktaturen Iran. Med det sagt finns det bara en sak till att säga i denna fråga: KVINNOR ÄR INTE OFFER, MÄN ÄR INTE FÖRÖVARE. Individer är offer och förövare. Dessutom är det en feministisk myt att sexindustrin enbart finns till för att tillfredställa mäns behov på kvinnors bekostnad. Kvinnor är i exakt lika hög grad konsumenter och utövare inom sexindustrin. Kvinnor ser på porr, kvinnor gör porr, kvinnliga porraktriser tjänar mer än sina manliga kollegor, kvinnor köper sex, kvinnor driver bordeller och sexklubbar, kvinnor besöker strippshower. Och... kvinnor är mycket mer gåpåiga då de besöker strippshower än vad männen ens skulle kunna tänka eller tillåta sig. I många länder är det en stor industri att kvinnor besöker shower där män klär av sig nakna. De kommer i grupper (vid möhippor och tjejkvällar) eller ensamma. Och de nöjer sig inte med att titta eller stoppa in sedlar under kalsongerna. Nej, de gör mycket mer än vad deras medsystrar feministerna hade önskat sig. De är inte offer. De är inte heller förövare. De bara är!

onsdag 13 mars 2013

Fascism arrives in a white coat with a stetoscope

A group of Swedish lobby organizations want to see a total ban on smoking by 2025. This is such a severe intrusion on the personal integrity that I can't find any words for it. Taking our freedom away is like boiling a frog. If you drop a frog in a pot of boiling water, it will of course frantically try to clamber out. But if you place it gently in a pot of tepid water and turn the heat on low, it will float there quite placidly. As the water gradually heats up, the frog will sink into a tranquil stupor, exactly like one of us in a hot bath, and before long, with a smile on its face, it will unresistingly allow itself to be boiled to death. Every single "well-meaning" ban (because it is of course for "your own best") is yet another degree in the sauce pan. You may not notice it, and you may even applaud it ("Great! they banned smoking. I'm no smoker. It stinks and smokers are stupid because they are doing such a dangerous thing"). But one day they will ban your favourite vice. And then it's already too late, because you will find your freedom dying in a boiling pan of applaudable bans. Nanny State (tm) - "Not only in the US"

torsdag 7 mars 2013

EU bans pornography?

You think that Icelands ban on Internet porn is ridicolus and patronizing? Yeah, it is. It's an example on politicians believing that their personal taste is an universal truth which all other citizens should obey to. It's an example on policymakers forgetting the long hard road that our ancestors had to walk and all the struggles they had to fight to give us the relative freedom we enjoy today. It's an example on people confusing moral panic with gender equality. Most of all, it's a hard blow to the freedom of speech, sexual freedom and artistic freedom that we associate with our democracy and the modern open society. It's a move towards authoritarian censorship and moralist rule. But sadly enough... it's not an exception to the general trend. All over the western world, policy makers are working eagerly to dissassemble our freedoms. The last example of this nasty trend is a proposal which bears the deceptive title Eliminating gender stereotypes in the EU. "Eliminating gender stereotypes"? Sound nice and well meaning doesn't it? No, it doesn't! The proposal actually has nothing to do with gender equality. It's a badly disguised attempt to censor media, art and the whole Internet under the cloak of "eliminating sterotypes". It's broad and vague enough to even include photos you take of yourself and send to friends, as well as simple text messaging. In the "report" we find a call to enforce a carpet ban on pornography, across "the media". In other words; a general ban on pornography. Call me a killjoy, but I think that because this is not to my taste, no one else should be able to enjoy it! (Marge Simpson) Read more about this terrible proposal (and how to take action against it) on Rick Falkvinges webpage or here and here. Shout out loud - make your voices heard. Tell the parliamentarians to kill this vicious assault on our freedom. The open society we live in is something historically unique and precious enough to be worth defending with our lives. Don't let our ancestors struggles go down in vain!

onsdag 6 mars 2013

People who wear fur make me sick

Last week I watched this video and I haven't been able to melt it yet. It's just too screwed up. This is not some anti-Chinese propaganda. This is about the whole mankind. The way we treat animals is an abomination not worthy the highly developed and civilized species we claim to be. In a free market society it is up to the consumers to pull things in the right direction. Only we consumers can turn wrong into right. Therefore I call on all of you out there to stop this sick madness. Vote with your wallet. Boycott fur and force the industry to find other alternatives. But I warn you, this video contain som really graphic images:

onsdag 27 februari 2013

The global Nanny state

Russia introduces harse smoking bans. New York bans large sodas in bars, cinemas and by pizza deliveries. Iceland bans Internet pornography. Is there any place left in the world where a grown up person is being treated like a grown up? Probably a pocket of resistance here and there. But at the end we will all live in a global nanny state.

onsdag 20 februari 2013

Icelandistan bans Internet porn

Iceland is taking a bold step into the 14th Century and bans Internet XXX sites. They've already banned porn on TV, in magazines and DVD:s. What's next Icelanders? Forcing your women to only wear full-body burkah when they're outside their cabins and banning sexual eduation in the schools? Iceland - Sexual revolution on reverse!

onsdag 23 januari 2013

Happy inaguration Obe ...

... here's some words along the way. First in line, one of your predecessors:
And when talking with the old guys, what about this one?
And here's a greeting from the private ... ehum ... nationalized sector:
Here's a bunch of your supporters and a guy who understands economics:
Well, not all was happy. What about that lady sitting in a tree til she got chased away by the fans. And Lupe Fiasco (an Afroamerican - He should love you! Isn't that mandatory by the way?) was thrown off your inaguration party for singing ugly things. What a spoiler. But don't let him destroy your fun. Let the party rock ... all the way to Pakistan!
Four more years to deserve your Nobel Peace Prize and to stop sending killing drones!

onsdag 9 januari 2013

Artikeln som Newsmill inte vågade publicera

Den 8 november meddelade debattören Pär Ström att han drar sig tillbaka från det offentliga samtalet. Detta efter att en hatmobb i åratal ägnat sig åt en veritabel förföljselsekampanj mot honom på grund av de åsikter som han gett uttryck för. Bakgrunden är den debatt om feminism och jämlikhet som drivits mellan å den ena sidan Pär Ström och andra ''oliktänkare'' och å den andra hela Sveriges politiska, kulturella och medieelit. Lite Davids kamp mot Goliat kan man säga. Eller: Pär Ströms kamp mot det statsfeministiska systemet. Bakgrunden är nämligen att Pär Ström riktat kritik mot hela det feministiska idébygget vilket han inte menar strävar efter jämställdhet utan snarare efter att gynna en enskild grupp som representeras av en priviligerad tyckarelit. Låt oss backa bandet lite grann. Ordet hegemoni härstammar från det grekiska begreppet ”hegemonia”. Det kan kort och gott översättas som ”åsiktsdominans”. Alltså att en sorts åsikt eller kultur har total dominans i ett samhälle, en region eller även en organisation. Denna dominans kan utövas av en individ (såsom en kung), en institution (exempelvis ett parti) eller rentav ett land (som under en imperiemakt).
Under antiken användes begreppet främst för att beskriva den sorts makt som Thebe utövade över Aten, Sparta och andra grekiska stadsstater – inte genom direkt våld utan genom att utöva så kallat ”ledarskap”. Man tog på sig den ledande rollen över sina ”jämlikar”. Utsåg sig till språkrör och därmed rättmätig ledare för alla andra människor. Detta har senare upprepats i många olika former och sammanhang, som i Englands dominans över det brittiska imperiet eller genom Sovjetrysslands militärpolitiska makt över den socialistiska omvärlden. I modern sociologi använder man ofta begreppet för att beskriva en ledande ställning som utövas för att definiera vad som är ”rätt” och ”riktigt”. Politisk korrekthet skulle man även kunna säga. Hegemonin är huvudsakligen ute efter att behålla ett status quo [oförändrat tillstånd] och den ledande gruppens unika ställning. Enligt sociologin är det makten över kulturen snarare än det rent politiska eller ekonomiska inflytandet som intresserar hegemonins försvarare. Man råder över de normer som skall gälla i samhället och definierar vilka attityder och förhållningssätt som är korrekta.
I Sverige har vi en statsfeministisk hegemoni och den utövas av en självutvald grupp överjämlikar. Hur blev det så? I en artikel i DN (den 2012-08-19) ger journalisterna Helene Bergman och Anders Carlgren en träffande förklaring: ”Den fria feminismen kidnappades i slutet på 1980-talet [av statsmakten], avväpnades och döptes om till jämställdhet och införlivades i maktapparaten. Jämställdhet upphöjdes till statlig norm och ideologi och blev en karriärstege inte minst inom politiken, byråkratin och rättsväsendet. Många av urfeministerna försvann till universiteten och blev elitfeminister och gjorde kampen till vetenskap. Könet blev genus och måltavlan var inte längre statsapparaten utan svängde över mot männen som kön och sexuella varelser. Den rådande totalitära könsideologin anammades också av många traditionella medier som går statens ärenden.” Feminismen är nämligen långtifrån Sveriges första idébygge med monopolställning. Statsapparaten har redan tidigare omgett sig med liknande bolster av ideologiskt lullull. Från 1930-talet och femtio år framåt hette den dominerande idén "Folkhemmet". Det var tanken att alla medborgare skulle anpassas in i ett perfekt hem utan kanter och hörn och att stat, storföretag och fackföreningar kunde driva landet som sin egen korporativistiska angelägenhet utan att fri marknad och småföretagare lade sig i affärerna. Allt i en perfekt harmoni där ingen fick röra sig för att båten ej skulle välta. (Detta projekt beskrivs för övrigt ganska träffande i Ulf Nilssons bok Sverige – sluten anstalt) Men folkhemmet gick under i statsministermord, devalveringsöverdos och statsskuldkris. Man var tvungen att anta ett nytt idébygge och börja om på ny kula. Stålbad, svångrem och business as usual. Den tidigare systemkritiska feminismen adopterades och inkorporerades. Feministerna blev professorer, journalister och betalda kulturpersonligheter. De följdes snart av nya kadrer av bloggare, tyckare och allmänt arga unga tjejer. "Arg" var nämligen kodordet. Man skulle vara arg: På killarna, gubbarna och de övriga svinen. Bara inte på de som verkligen hade makten. Den makt som tyckareliten lydigt åt ur handen på. Samma hand som pekade mot gubbarna i blåställen och killarna i omklädningsrummet och sade "där har ni er fiende". Så underblåser man hat och kan klä sin kejserliga makt i nya ideologiska kläder. Ju rabiatare hat desto bättre – "män är djur!"
Hegemoni är emellertid inte någon total makt. Individer och kollektiv i samhället kan genom att opponera sig mot den hegemoniska makten utöva en form av "motmakt". (Lalander/Johansson, 2007, sid 39) Exempel på sådan utövning av motmakt kan vara subkulturer såsom punkrörelsen eller raggarkulturen. I statsfeminismens fall handlar det om feministkritiker vilka i Internet funnit ett forum bortom de statstrogna mediernas kontroll. Om motkulturen blir tillräckligt stark och högljudd så kan ett paradigmskifte inträffa och omvälva tidigare rådande status quo. Det är relativt lätt för motkulturen att kritisera den statsfeministiska diskursen med faktaargument. Den faller nämligen ofta på sin egen orimlighet om kvinnors systematiska utsatthet i samhället. Exempelvis är det sant att många tjejer söker hjälp för sina ätsstörningar. Men många killar söker inte hjälp för de ätstörningar som de lider av. Många unga tjejer skadar sig själva eller försöker begå självmord. Ännu fler killar fullbordar dessa handlingar. Många tjejer har en osund självbild. Det har många killar med. Men de har inga "killmottagningar" dit de kan vända sig med sina tankar. Så visst finns det en massa systematiska fel, men de handlar mer om attityd än om praktik. Killar är helt enkelt för dåliga på att söka hjälp och att därmed betraktas som problemmålgrupp på samma sätt som tjejerna. Killarna måste bli lika bra som tjejerna på att uttrycka sina problem istället för att enbart lida i det tysta. Det är just den feministiska problembilden av kvinnor som Ström har pekat på i sin kritik. I sitt avskedsbrev på svt.se den 8 november skriver han: "Många vet vid det här laget att jag inte köper den feministiska verklighetsbeskrivningen. Jag tror inte på könsmaktsordningen. Jag tycker inte att kvinnor behöver curlas eftersom jag anser dem vara lika starka och kapabla som män. I stället ska könen ha samma rättigheter och skyldigheter." Reaktionen på dessa åsikter var dock inte motargument utan ren aggression. Här är några exempel på de feministiska härskartekniker som drabbat Ström sedan han gav sig in i den infekterade debatten. När Ström i våras organiserade en pubträff för "jämställdister" (hans term för folk som inte accepterar feminism eller maskulism) blev lokalen angripen av cirka femtio feministiska aktivister som försökte ta över mötet. Bland sabotörerna ingick författaren Maria Sveland. En av aktivisterna som stormat mötet gav Ström en teckning med ett avskuret manligt könsorgan. Jag citerar Ström: "Feministerna hade använt Facebook för att under devisen 'Operation dicken: Kukmätning med Pär Ström' trumma ihop folk till mötessabotaget. I puben filmade och fotograferade de flitigt. Flera jämställdister hängdes efteråt ut på bild som 'hatare' i den statssubventionerade nättidningen Feministiskt Perspektiv under rubriken 'Feminister och hatare ansikte mot ansikte'."
Sedan dess vågade Ström inte arrangera fler pubträffar. Som han själv påpekat hade skrämseltaktiken lyckats. Man hade alltså med våld lyckats förhindra människors rätt till samlingsfrihet. Rätten till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar är för övrigt skyddat av FN:s konvention om mänskliga rättigheter vilken Sverige undertecknade redan 1948.
Den Facebookbaserade mobbinggruppen "Vita kränkta män" tog ett foto på Ström och gjorde den till sin profilbild. Då han krävde att de skulle byta bild menade Emanuel Karlsten, krönikör i Dagens Nyheter och tillika gruppmedlem, att detta var ett exempel på stor humor. Istället bytte man till en tecknad karikatyrbild föreställande Ström. Dessutom påpekade Ström i sin avskedsartikel att facebookgruppen även publicerat fotomontage på honom där han blir halshuggen eller blir korsfäst. Politisk satir i all ära men hög nivå på debatten är det sannerligen inte.
Jag citerar än en gång Ström: "Författaren och journalisten Katerina Janouch skrev till exempel på Twitter att kvinnor är 'rövknullade' av mig. Förläggaren Johannes Klenell förklarade på förlaget Galagos officiella blogg att jag är ett 'rötet pisshuve'. Författaren Susanna Alakoski skrev i en debattartikel i Kristianstadsbladet 'Per Ström, Sveriges största tönt-antifeminist tuggade fradga i teve. Avslöjade sig begripa mindre än en apa om litteratur och teater'."
Istället för att bemöta argument med motargument tar man alltså till brösttoner, gör medvetna vantolkningar och regrederar till hot och våld. Det visar på något sätt att idébubblan enbart är fylld med varm ordluft som inte kan försvaras med annat än blint raseri. "Genusforskare" som struntar i fakta och "debattörer" som inte vill debattera. Jag kan tänka mig att även denna artikel till stor del kommer att kommenteras med ord som "tagelskjorta" och "korsfästelse" istället för saklig argumentation. Men det får jag leva med i så fall. I en artikel på svt.se den 9 november i fjol skrev Katerina Janouch att hon lyfter på hatten för att Ström äntligen lämnar debatten. Jättebra - slippa svara på argument och istället mala på utan mothugg. Smaka på resonemanget ett tag. Janouch applåderar att en människa lämnar den offentliga debatten därför att han känner sig hotad och förföljd. Detta är något man kan förvänta sig av en diktatur eller ett maffiasamhälle. Men av ett öppet samhälle med demokrati och mötesfrihet? Janouch deltog själv i hatkampanjen och visar uppenbarligen ingen ånger. Alla som gått i skolan vet att näthat och mobbing är helt förkastligt. Nu är det tydligen okej om jag skall förstå världen genom Janouchs moraliska måttstock. Och när Ström väl dragit sig ur debatten vill Janouch plötsligt "debattera". Ja, det måste ju kännas säkert när man vet att man inte kommer att få några svar. Kan en väletablerad kvinna med systemet i ryggen verkligen känna sig så hotad av en hobbydebattörs åsikter? Jag vill påminna Katerina Janouch om ett citat av Beatrice Evelyn Hall: "Jag ogillar dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att uttala dem." Tänk på den saken Katerina.
Uppenbarligen tycker Janouch att det är bra för det öppna samhället att enbart en enda röst får höras i en debatt som berör oss alla. Tycker hon också att enbart köttindustrin skall få uttala sig om våra matvanor? Att enbart Svenska kyrkan skall få uttala sig religion? Nej, jag vet. Liknelsen haltar. Vare sig köttindustrin eller svenska kyrkan ägnar sig åt våld, hot eller nidbilder för att få tyst på sina meningsmotståndare. Det gör däremot Maria Svelands och Katerina Janouchs posse. Det är allvarligt att man försöker tysta debatten och än mer allvarligt att dessa försök leds av etablissemanget. Att det går troll i debatten är även något som påpekats av debattörerna Sakine Madon och Fredrik Krohnman i en aktuell artikel på Expressen Kultur. Statsfeminismen är inte en klassisk feminism. Ej sexuell frigörelse utan återhållsamhet och sexualmoralism. Ej jämställdhet utan könskamp. Ej lika villkor utan kvotering. Ej likhet utan särart. Kvinnor är av naturen en särskilt fin art av människor som aldrig begår brott eller övergrepp, bättre lämpade än män på i princip allt. Det är en underlig blandning av marxism, väckelsereligiös moralistisk puritanism och statsapologism. Genom statsfeminism gick man från radikal jämlikhetssträvan till institutionaliserad moralism. Två fall har med oönskad övertydlighet visat på statsfeminismens värdedegenerering. Det ena är då radikalfeminstiens (eller snarare manshataren) Valerie Solanas SCUM-manifest (SCUM står för övrigt för ''Society for cutting up men'') sattes upp på TUR-teatern. Pjäsen som handlar om förnedring och hat mot människor på grund av deras könstillhörighet applåderades högljutt av feminister som ett viktigt inlägg i genusdebatten. Pjäsen blev obligatorisk för gymnasiekillar vilka symboliskt fick gå in efter tjejerna i teatersalongen och sitta på obekväma stolar samtidigt som de kvinnliga klasskamraterna satt i bekväma fåtöljer. Där inne fick de lyssna på en hatmonolog om att de aldrig borde ha fötts och att de borde operera om sig till kvinnor. Säkert jättebra att höra för osäkra tonårskillar i en känslig ålder. Valeri Solanas själv krönte sitt hat genom att i ett mordförsök attackera konstnären Andy Warhol och ge honom själsliga och fysiska skador för resten av livet.
Det andra fallet var då Wikileaksgrundaren och makthavarhatobjektet Julien Assange på osäkra grunder anklagades för våldtäkt. Frågan om anklagelserna var äkta eller ej bekymrade dock inte det statsfeministiska gardet. Viktigare var att försvara systemet till vilket pris som helst. Allt enligt någon av de hopsnickrade moralnormer som rörelsen lever efter. Statsfeminismen visade sitt rätta ansikte som maktens knähund då den helt ställde sig på statens sida mot den anklagade avslöjaren. Assange är tydligen skyldig tills motsatsen bevisats eller hur som helst skyldig. Bergman och Carlgren skriver i sin artikel: "Fallet Julian Assange har synliggjort den statsfeminism med tillhörande propagandamaskineri som för närvarande gäller här i landet. Det är ett maskineri där manshatande radikalfeminister utan historisk förankring, samverkar med journalister som inte begriper journalistikens kritiska uppgift och medlemmar av rättsväsendet som gör karriär på numera lagstadgad jämställdhet." Man kan förstås invända att Ström är överkänslig, att den "som sig i leken ger får leken tåla" och att han (som jag har hört från en del håll de sista dagarna) skapar inflation i begreppet "mobbing". Men varför? Ska man tillåta dumt beteende bara för att det "är så"? Skall man säga åt sina barn att de inte borde yttra sina åsikter i skolan för då riskerar de att bli trakasserade? Är sådana härskartekniker okej bara de utövas av de som för tillfället innehar åsiktsmonopolet? Om Ström upplever att han blir mobbad så blir han förmodligen det. Men kan även invända att Ström (liksom jag) är en vit man och som sådan inte borde få yttra sig i dessa frågor. Men det är lika nyanserat som att hävda att skåningar härskar över stockholmare och sedan inte tillåta skåningarna att yttra sig i denna fråga. Men ett sådant påstående skulle inte ha statens uppbakning i ryggen och därmed sakna relevans. Statlig uppbackning är dock något den feministiska diskursen har.
Man kan fråga sig hur en mobb bestående av arga människor i sociala medier, Sveriges Radio och landets stora papperstidningar kan anse att hot och hån är att likställa med saklig kritik? Hur fungerar dessa människor? Hur fungerade de då de gick i skolan? Betedde de sig på detta sätt även då? När debatten sjunker till uttalanden om folks mentala hälsa eller uppmaningar till motparten att denne borde skaffa suspensoar så har något allvarligt hänt med yttrandeutrymmet. En tidning hade till och med skrivit att ifall Ström blev "nedslagen med ett järnrör" så skulle det nog inte vara så förvånande. Hur kan människor låta sitt hat dra iväg med omdömet i den grad att man kommer med sådana utlåtanden? Efter fem år slutade alltså Ström att debattera. Blev samhällsdebatten bättre för det? En röst har tystnat och debatten börjar alltmer likna ett samstämmigt korus av proffsdebattörer som slipper avbrytas av obekväma och avvikande åsikter. Vissa av de inblandade kommer säkert att ångra sina handlingar. Andra kommer för alltid förneka vad de gjort. En sak är dock säker. Debatten kommer de aldrig lyckas tysta.

onsdag 2 januari 2013

This weeks compilation

This is just great: "But who will build the roads?":
Who's the real boss in a free market society?
"One of the most beautiful aspects of a market economy is that it harnesses some of the most selfish, ambitious, and talented people in society and makes it in their direct financial interest to worry at night about pleasing others" ( Robert Murphy, 'Lessons for the Young Economist')

Friedrich Hayek in BBC

In these days of Fiscal Cliff debate maybe it's good to know there are alternative sollutions to the financial malfuntion than the old Keynesian "spend-spend-spend" formula. This is an episode about the economic Nobel prize laureate Friedrich Hayek from the BBC series "Masters of Money":